Kalibrləmə və Yoxlama (Verifikasiya)

TCS aşağıda adları çəkilən ölçü cihazları üzrə kalibrasiya və yoxlama xidmətləri göstərir:

  • Elektrik ölçmə cihazlarının kalibrasiyası
  • Təzyiq altında işləyən cihazların kalibrasiyası
  • Temperatur və rütubət ölçmə cihazlarının kalibrasiyası
  • Müxtəlif növ çəki dinamometrlərinin (tərəzilərin) kalibrasiyası
  • Həndəsi ölçmə vasitələrinin kalibrasiyası

Ölçmə cihazlarının kalibrasiyası üzrə xidmətlərimiz beynəlxalq standartlara, müştəri tələblərinə və istehsalçının spesifikasiyalarına əsasən aparılır.

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim