Yükqaldırma Əməliyyatları və Texniki Dəstək

TCS aşağıda adları çəkilən yükqaldırma əməliyyatları və texniki dəstək üzrə xidmətlər göstərir:

  • Yükqaldırma işləri üzrə səriştəli personalın və yükqaldırma avadanlıqlarının təmin olunması
  • Yükqaldırma əməliyyatlarının planlaşdırılması və onlara nəzarət
  • Mürəkkəb və kompleks yükqaldırma əməliyyatlarında texniki dəstəyin təmin olunması
  • Yükqaldırma əməliyyatı aparılacaq ərazi üçün torpağın yükgötürmə qabiliyyətinin yoxlanması
  • Yükqaldırma əməliyyatı ilə əlaqədar sənədlərin hazırlanması
  • Takelaj anbarının (yükqaldırma avadanlıqlarının saxlanma anbarı) yaradılması və idarə olunması

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim