İstehsal və Texniki Xidmət

TCS qoruyucu örtüklərin texniki xidməti üzrə aşağıda sadalanan xidmətləri həyata keçirir:

  • Səthin hazırlanması və üzlənmə, o cümlədən mexaniki üsulla hazırlama, çınqılla qumlama, hidro-abraziv təmizləmə və epoksid qətranlar, çirklənməyə qarşı örtük və göyərtə örtüyü, sürüşməyə qarşı örtük, şüşə-pulcuq örtüklər, sinkləmə sistemləri və s.
  • Termal və akustik izolyasiya
  • HVAC (İsitmə, Havalandırma və Soyutma)
  • Polad konstruksiyaların və boru sistemlərinin istehsalı və quraşdırılması
  • Texniki layihələndirmə xidmətləri
  • Elektrik sistemlərinin quraşdırılması

Qeydiyyat formu

Daha çox təlim